Najmniejsze morza świata – Quiz Hydrologiczny

2208
Skały na wybrzeżu morskim

Choć Morze Bałtyckie nie należy do dużych mórz, to są akweny znacznie od niego mniejsze, nawet na samym Bałtyku wydzielono inne morza. Zapraszamy na ciekawy Quiz Tematyczny.