Imperialne jednostki miar – Przekrojowy Quiz Wiedzy

858
znak drogowy,ograniczenie prędkości-speed limit 10 mph

Nazwa quizu jest nieco myląca. Choć większość pytań dotyczy brytyjskiego (anglosaskiego) systemu miar, uzupełniają je pytania o jednostki powszechnie stosowane w wielu dziedzinach życia codziennego, budownictwie, motoryzacji czy rolnictwie.
Czy będzie łatwy? Czas sprawdzić.