Szlakiem Orlich Gniazd – Quiz o warowniach na Jurze

955
Zamek w Olsztynie, ruiny z drona, jurajskie skały

Na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej w średniowieczu z polecenia króla Kazimierza Wielkiego wybudowano system warowni mających bronić Królestwo Polskie przed najazdami z południa. Pytania dotyczą budowli, które przetrwały do naszych czasów, często w postaci zabezpieczonej trwałej ruiny. Zapraszamy na Jurajski Szlak Orlich Gniazd.