Astronomowie i odkrycia astronomiczne – Quiz.

1680
Astronom obserwujacy Księżyc, zabawny obrazek

Szybki quiz na temat historii odkryć astronomicznych i ich autorów.