Astronomowie i odkrycia astronomiczne – Quiz.

1663
Astronom obserwujacy Księżyc, zabawny obrazek

Szybki quiz na temat historii odkryć astronomicznych i ich autorów.