Urok małych miasteczek, rozpoznaj na fotografii jaka to miejscowość.

3962
Stare miasto nocą, oswietlone przez latarnie - Quiz o małych miasteczkach Polski

Quiz o urokliwych polskich miasteczkach. Nawet jeśli nie znasz wszystkich, ten Quiz zainspiruje Cię do ich odwiedzenia. Po rozwiązaniu Quizu kilka ciekawych informacji na temat każdej z miejscowości.