Urok małych miasteczek, rozpoznaj na fotografii jaka to miejscowość.

861

Quiz o urokliwych polskich miasteczkach. Nawet jeśli nie znasz wszystkich, ten Quiz zainspiruje Cię do ich odwiedzenia. Po rozwiązaniu Quizu kilka ciekawych informacji na temat każdej z miejscowości.