Rozpoznaj samochody bloku wschodniego – Quiz.

3304
Trabant, mural na Murze Berlińskim, quiz PRL

Rozpoznaj na zdjęciach popularne modele samochodów produkowanych za żelazną kurtyną. Po zakończeniu quizu ciekawostka o każdym aucie.