Rozmienimy na drobne, Quiz Tematyczny o walutach.

951

Podstawowe waluty dzielą się na setne części, zwane monetami zdawkowymi. Połącz je w pary.