Rozmienimy na drobne, Quiz Tematyczny o walutach.

638

Podstawowe waluty dzielą się na setne części, zwane monetami zdawkowymi. Połącz je w pary.