Rozmienimy na drobne, Quiz Tematyczny o walutach.

365

Podstawowe waluty dzielą się na setne części, zwane monetami zdawkowymi. Połącz je w pary.