Rozmienimy na drobne, Quiz Tematyczny o walutach.

1270
monety zdawkowe, bilon

Podstawowe waluty dzielą się na setne części, zwane monetami zdawkowymi. Połącz je w pary.