Regulamin

Warunkiem korzystania z serwisu quizydlawiedzy.pl jest przeczytanie i zaakceptowanie niniejszego regulaminu.

1. Definicje.

Regulamin niniejszy regulamin określający zasady korzystania z serwisu znajdującego się pod adresem http://quizydlawiedzy.pl . W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Serwiskażda strona i podstrona www znajdująca się pod adresem quizydlawiedzy.pl

Użytkownik – osoba fizyczna lub prawna korzystająca z serwisu, która przeczytała i zaakceptowała niniejszy regulamin.

Administrator – właściciel serwisu quizydlawiedzy.pl

2. Zasady korzystania z serwisu.

Korzystanie z serwisu, przeglądanie i czytanie zawartych w nim treści jest bezpłatne.

Użytkownik korzystający z serwisu zobowiązuje się do przestrzegania zasad zawartych w niniejszym regulaminie, przepisów prawa, zasad współżycia społecznego oraz dobrych manier przyjętych w internecie – Netykieta.

Użytkownik zobowiązuje się powstrzymywać od jakichkolwiek działań mogących zakłócić działanie serwisu oraz utrudnić działanie innym użytkownikom.

Administrator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian i funkcji w serwisie, w dowolnym czasie.

Administrator zastrzega sobie prawo do wyłączenia serwisu bez podania przyczyn.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu serwisu wywołane siłą wyższą. Niedozwoloną działalnością osób trzecich oraz błędami w oprogramowaniu.

3. Treści zawarte w serwisie.

Działalność serwisu ma na celu promowanie i rozpowszechnianie treści popularnonaukowych. Zamieszczone materiały nie mają charakteru prac naukowych. Ich czytanie i przeglądanie należy traktować wyłącznie jako rozrywkę.

Treści zawarte w serwisie są objęte prawem własności intelektualnej. Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystania ich jedynie na użytek osobisty. Zabrania się innego używania materiałów zawartych w serwisie bez zgody administratora.

Użytkownik może udostępniać treści zawarte w serwisie na portalach społecznościowych.

Użytkownik może zamieszczać na innych stronach www bezpośrednie odnośniki do stron, podstron, artykułów oraz materiałów zawartych w serwisie (linki).

4. Postanowienia końcowe.

Regulamin jest dostępny na stronach serwisu. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu.

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 05.09.2018 r.

Kontakt: quizydlawiedzy@gmail.com