Jadalny czy trujący, jaki to grzyb?

1150
mushrooms colony 44 pixaba

Przyroda
Po rozwiązaniu Quizu krótki opis grzybów.