Hydrozagadka – Wodny Quiz tematyczny cz. 2

2099
Znak zapytania na wodzie

W drugiej części quizu znajdziesz więcej pytań natury naukowej. Woda ma pewne niezwykłe właściwości, które ją wyróżniają spośród innych związków chemicznych. Zrewiduj swoją wiedzę jeszcze raz.