Historyczne krainy I Rzeczpospolitej – Quiz przekrojowy.

1136

Zapraszamy na ciekawy Quiz historyczno-geograficzny. Pytania dotyczą nazw rejonów Polski, zmieniały się one z czasem, tak samo, jak granice naszego kraju.