Historyczne krainy I Rzeczpospolitej – Quiz przekrojowy.

4797
Mapa podziału administracyjnego I Rzeczypospolitej 1619 r.

Zapraszamy na ciekawy Quiz historyczno-geograficzny. Pytania dotyczą nazw rejonów Polski, zmieniały się one z czasem, tak samo, jak granice naszego kraju.